تذرو
27مین سالروز تأسیس شرکت مهندسی تذرو افزار

ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه

مدیریت سازمانی

تولید نرم افزار و سخت افزار – ارائه خدمات مهندسی

تجربه دیروز ... دانش امروز ... نیاز فردا

سامانه های نرم افزاری تذرو افزار

سامانه مدیریت شکایت مشتریان

راهکاری برای صیانت از حقوق مشتریان، افزایش رضایت و وفاداری مشتریان و بهبود محصولات، فرآیندهای کاری

سامانه نظرسنجی و رضایت سنجی

راهکاری برای پایش رضایت مشتریان با گزارشات مدیریتی جهت اصلاح فرایندها و آگاهی از اثربخشی اقدامات

سامانه جامع پاسخگویی به درخواست ها

راهکاری برای پاسخگویی نظام مند و سریع به مخاطبان و ارتقاء سطح ارائه خدمات با نظارت متمرکز

0 +

سال سابقه فعالیت

0

تاییدیه محصول دانش بنیان

0

رتبه 1 شورای عالی انفورماتیک

0

گواهینامه امنیت نرم افزار

0

سایر گواهینامه ها

0 +

مشتری در سراسر کشور

0 +

سیستم مستند سازی مکالمات

0 +

مرکز تماس فعال

0 +

Agent مرکز تماس

0 +

فرایند اجرایی BPMS

راهکار های تذرو افزار در صنایع

صنعت بیمه

راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت‌های بیمه، جهت مدیریت فرایندهای بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش،در راستای افزایش رضایتمندی و حفظ وفاداری مشتریان

صنعت بانکداری

راهکارهای جامع و یکپارچه مبتنی بر فرآیند در حوزه های امور مشتریان، بازرسی و شکایت، پشتیبان بانکی و مدیریت درخواست های مشتریان ویژه

صنعت برق

راهکار جامع بهره برداری در صنعت برق با هدف یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای اجرایی و عملیاتی در حوزه معاونت بهره برداری

وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

راهکار جامع پاسخگویی یکپارچه سازمانی جهت ثبت، پیگیری و رسیدگی به درخواستهای شهروندان در راستای تحقق دولت الکترونیک و صیانت از حقوق شهروندی

صنعت خودرو سازی

راهکار جامع مدیریت امور مشتریان جهت رسیدگی به درخواستهای مشتریان با هدف بهبود فرآیندهای کاری در حوزه خدمات پس از فروش، ارایه سرویس و شناسایی نقاط ضعف بسته های خدمتی

صنعت پرداخت PSP

راهکار جامع پاسخگویی مشتریان شرکت های PSP با هدف هوشمندسازی فرآیندها به منظور افزایش کیفیت پاسخگویی و کاهش هزینه های خدمت رسانی

اخبار مهم شرکت

آخرین مقالات

به تذرو افزار
اعتماد کرده اند

مشتریان درباره ما چه می گویند؟